XaXoai
Cờ nhanh: 1752 W4411D352L4191
Cờ chậm: 2027 W2459D418L2236)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win XaXoai (1740) vuongpham (1639) 29F
2 draw vuongpham (1636) XaXoai (1743) 52F
3 lose XaXoai (1756) Victordam (1831) 35F
4 win Victordam (1850) XaXoai (1737) 23F
5 win XaXoai (1720) jacklyn (1769) 42F
6 lose jacklyn (1754) XaXoai (1735) 35F
7 lose XaXoai (1752) vuivuiveve (1689) 25F
8 draw XaXoai (1752) le_binh85 (1724) 46F
9 lose XaXoai (1769) le_binh85 (1707) 38F
10 lose XaXoai (1786) antra1 (1740) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by XaXoai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames