X_man
Cờ nhanh: 2136 W178D7L146
Cờ chậm: 2232 W556D171L379)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Luca2 (2186) X_man (2233) 48S
2 win Vdc1979 (2136) X_man (2220) 37S
3 win Vdc1979 (2150) X_man (2206) 28S
4 draw Vdc1979 (2169) X_man (2207) 60S
5 win bibabu (2160) X_man (2193) 37S
6 lose Vdc1979 (2190) X_man (2209) 42S
7 win Vdc1979 (2206) X_man (2193) 25S
8 lose truongvietha (2198) X_man (2209) 57S
9 draw bibabu (2159) X_man (2210) 18S
10 win tuanendo (2250) X_man (2193) 70S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by X_man, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames