X_man
Cờ nhanh: 2432 W366D25L314
Cờ chậm: 2198 W772D242L566)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win X_man (2413) anhchiuchoi5 (2204) 9F
2 lose X_man (2441) englaijong (2499) 23F
3 win X_man (2416) ME_CUNG (2301) 42F
4 win X_man (2401) trinhuk (2111) 94F
5 win Ky_thu_vit (2197) X_man (2380) 32F
6 lose X_man (2403) Omygod (2544) 21F
7 lose X_man (2431) Omygod (2487) 39F
8 win X_man (2391) englaijong (2539) 34F
9 win X_man (2370) natural2017 (2189) 74F
10 win X_man (2344) Ha2006 (2258) 19F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by X_man, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames