X_man
Cờ nhanh: 2222 W532D34L462
Cờ chậm: 2062 W801D253L596)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose X_man (2251) keankok77 (2285) 30F
2 win TungLam2020 (2132) X_man (2225) 27F
3 lose X_man (2238) Abctoz9999 (2315) 26F
4 lose X_man (2283) cobra (2045) 30F
5 win WuHan (2318) X_man (2247) 29F
6 lose X_man (2280) WuHan (2254) 50F
7 win X_man (2248) CoLover (2256) 35F
8 win covuichoi (2012) X_man (2229) 27F
9 win hollandkid (2209) X_man (2214) 6F
10 win X_man (2201) sontay (2135) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by X_man, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames