WuLinDaTuSha
Cờ nhanh: 1942 W20D0L0
Cờ chậm: 2589 W60D27L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win nghatthiep (2570) WuLinDaTuSha (2574) 38S
2 draw WuLinDaTuSha (2574) nghatthiep (2570) 36S
3 win WuLinDaTuSha (2558) tam6411 (2569) 104S
4 win Hi_allFriend (2413) WuLinDaTuSha (2547) 75S
5 win WuLinDaTuSha (2535) HOADA_KIEM_ (2436) 31S
6 draw HOADA_KIEM_ (2433) WuLinDaTuSha (2538) 35S
7 win WuLinDaTuSha (2525) themthit_cho (2433) 49S
8 draw themthit_cho (2431) WuLinDaTuSha (2527) 65S
9 win nghatthiep (2415) WuLinDaTuSha (2515) 16S
10 draw WuLinDaTuSha (2518) nghatthiep (2412) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by WuLinDaTuSha, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames