WuLinDaTuSha
Cờ nhanh: 1942 W20D0L0
Cờ chậm: 2537 W64D52L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Asian_killer (2602) WuLinDaTuSha (2566) 16S
2 draw Asian_killer (2604) WuLinDaTuSha (2564) 35S
3 lose Asian_killer (2571) WuLinDaTuSha (2597) 49S
4 draw Asian_killer (2570) WuLinDaTuSha (2598) 108S
5 draw Asian_killer (2569) WuLinDaTuSha (2599) 39S
6 draw WuLinDaTuSha (2600) Asian_killer (2568) 30S
7 draw Asian_killer (2566) WuLinDaTuSha (2602) 24S
8 draw WuLinDaTuSha (2603) Asian_killer (2565) 36S
9 draw conloc2019 (2586) WuLinDaTuSha (2603) 50S
10 draw conloc2019 (2586) WuLinDaTuSha (2603) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by WuLinDaTuSha, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames