WuHan
Cờ nhanh: 1914 W13335D1957L13903
Cờ chậm: 1660 W38D7L38)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose better (1932) WuHan (1946) 19F
2 lose Coleman (2065) WuHan (1958) 16F
3 lose WuHan (1971) Coleman (2052) 34F
4 win WuHan (1951) emtunghi (2108) 45F
5 lose emtunghi (2097) WuHan (1962) 55F
6 lose WuHan (1982) koanthua (1821) 59F
7 win viet_100 (2013) WuHan (1965) 27F
8 win WuHan (1947) viet_100 (2031) 26F
9 draw WuHan (1951) son_la (1787) 53F
10 win abraham2014 (1936) WuHan (1935) 35F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by WuHan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames