WuHan
Cờ nhanh: 2104 W16101D2297L16567
Cờ chậm: 1660 W38D7L38)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win badskill (2000) WuHan (2091) 43F
2 win aami (2034) WuHan (2077) 41F
3 win WuHan (2062) aami (2049) 31F
4 win thanhlap (2014) WuHan (2048) 39F
5 lose Phung (2172) WuHan (2060) 32F
6 lose gaixinh99 (1989) WuHan (2078) 39F
7 win gaixinh99 (2003) WuHan (2064) 40F
8 win WuHan (2052) Giet_Vit_1a (1921) 28F
9 win Giet_Vit_1a (1933) WuHan (2040) 32F
10 lose WuHan (2056) Xiaoyang (2039) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by WuHan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames