WuHan
Cờ nhanh: 2106 W14276D2050L14783
Cờ chậm: 1660 W38D7L38)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win WuHan (2091) anh_thang957 (2086) 32F
2 lose anh_thang957 (2069) WuHan (2108) 22F
3 draw WuHan (2108) Jasonlinkl (2133) 95F
4 win Jasonlinkl (2150) WuHan (2091) 46F
5 win weakgame (2044) WuHan (2077) 40F
6 lose WuHan (2095) weakgame (2026) 28F
7 lose WuHan (2107) emtunghi (2216) 37F
8 lose emtunghi (2203) WuHan (2120) 62F
9 win WuHan (2105) trinhuk (2090) 74F
10 lose WuHan (2122) trinhuk (2073) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by WuHan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames