Wisher
Cờ nhanh: 1995 W25D0L3
Cờ chậm: 2344 W60D13L49)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Counting (2421) Wisher (2306) 34S
2 lose Wisher (2316) hungquadem (2740) 40S
3 lose firstavenue (2363) Wisher (2346) 64S
4 lose Dream2 (2469) Wisher (2372) 101S
5 lose Wisher (2384) Franciss (2504) 7S
6 lose Franciss (2491) Wisher (2397) 8S
7 win Wisher (2373) tandinh1965 (2257) 14S
8 win Wisher (2352) Gago (2168) 26S
9 win Wisher (2323) iwin (2278) 42S
10 draw Wisher (2309) Denpond (2554) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Wisher, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames