Wisejoy
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2386 W292D67L156)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Wisejoy (2402) trum_mafia (2384) 25S
2 win Wisejoy (2393) Nhatlmy01 (2164) 22S
3 win chuyenla (2327) Wisejoy (2379) 50S
4 lose dgsedf (2308) Wisejoy (2397) 60S
5 win Wisejoy (2388) zcj (2149) 38S
6 lose Wisejoy (2407) dgsedf (2289) 54S
7 lose Wisejoy (2421) VC_Killer (2480) 1S
8 lose Wisejoy (2436) forany1 (2462) 26S
9 win Wisejoy (2427) Nhatlmy01 (2212) 14S
10 win Wisejoy (2418) DngN0 (2189) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Wisejoy, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames