Winz_lai
Cờ nhanh: 2548 W877D178L548
Cờ chậm: 2324 W70D4L22)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Winz_lai (2583) Song_Xa (2522) 31F
2 win Muacot (2613) Winz_lai (2547) 70F
3 lose Anonymous (2230) Winz_lai (2364) 29S
4 win AsianSquid (2133) Winz_lai (2345) 42S
5 win Winz_lai (2319) vit_day (2230) 28S
6 win Winz_lai (2295) binhyenquan (2168) 57S
7 win kyphongbn (2167) Winz_lai (2270) 38S
8 win Winz_lai (2527) BOBY1999 (2322) 15F
9 win Winz_lai (2505) BOBY1999 (2344) 47F
10 win Thienlyma08 (2114) Winz_lai (2493) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Winz_lai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames