Water_dragon
Cờ nhanh: 2041 W1171D101L1085
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Water_dragon (2013) Son_hoangtu (1961) 30F
2 win Water_dragon (1984) cotuong1289 (1948) 25F
3 win thanhlsthanh (1898) Water_dragon (1956) 34F
4 win Water_dragon (1934) paultruong62 (1780) 67F
5 win Water_dragon (1896) duckiller11 (1998) 34F
6 win chanchet15 (1957) Water_dragon (1858) 33F
7 draw vietxichlo (2128) Water_dragon (1843) 126F
8 lose Vuonq_T_Nhat (1848) Water_dragon (1876) 2F
9 lose diehard1 (1883) Water_dragon (1892) 2F
10 lose Cuong0507 (1694) Water_dragon (1914) 1F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Water_dragon, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames