WarmUp
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1762 W1154D170L1166)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win WarmUp (1746) conanzai73 (1777) 57S
2 lose conanzai73 (1761) WarmUp (1762) 56S
3 lose WarmUp (1775) cogiaitriy75 (1844) 42S
4 lose cogiaitriy75 (1830) WarmUp (1789) 18S
5 lose tien50 (1779) WarmUp (1805) 44S
6 win moi2009 (1753) WarmUp (1791) 24S
7 lose WarmUp (1806) hocklin1964 (1810) 62S
8 win hocklin1964 (1827) WarmUp (1789) 16S
9 win WarmUp (1776) chuvanhien (1688) 22S
10 lose chuvanhien (1669) WarmUp (1795) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by WarmUp, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames