WarmUp
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1890 W953D140L930)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nthung57 (2115) WarmUp (1910) 34S
2 win urtheone (1828) WarmUp (1897) 56S
3 lose WarmUp (1913) emsairoi (1913) 51S
4 lose emsairoi (1896) WarmUp (1930) 24S
5 lose WarmUp (1948) Smsgading (1855) 37S
6 win Smsgading (1868) WarmUp (1935) 51S
7 lose WarmUp (1955) chaubathong1 (1820) 32S
8 draw chaubathong1 (1816) WarmUp (1959) 61S
9 win humxam1950 (1973) WarmUp (1943) 16S
10 lose WarmUp (1959) humxam1950 (1957) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by WarmUp, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames