W9_13
Cờ nhanh: 1517 W4070D151L4375
Cờ chậm: 1847 W46D9L19)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose rainfield (1721) W9_13 (1527) 38F
2 win GhostOne (1477) W9_13 (1513) 32F
3 win W9_13 (1500) fkingviet (1428) 6F
4 lose fkingviet (1409) W9_13 (1519) 13F
5 win viet99 (1393) W9_13 (1507) 28F
6 win xyxyxyy (1503) W9_13 (1491) 71F
7 win viet99 (1406) W9_13 (1478) 27F
8 lose W9_13 (1492) Stanley_Lee (1542) 38F
9 win W9_13 (1478) bahiep (1445) 19F
10 win Sherman (1567) W9_13 (1459) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by W9_13, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames