W3D2L1
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2815 W186D2L80)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose choiCo987 (2989) W3D2L1 (2826) 11S
2 lose choiCo987 (2978) W3D2L1 (2837) 11S
3 win gbon (2615) W3D2L1 (2828) 7S
4 win gbon (2625) W3D2L1 (2818) 10S
5 win gbon (2601) W3D2L1 (2809) 9S
6 win W3D2L1 (2799) gbon (2611) 14S
7 lose W3D2L1 (2812) keldHurl (2893) 14S
8 lose keldHurl (2879) W3D2L1 (2826) 10S
9 win W3D2L1 (2813) Breizond (2729) 7S
10 win W3D2L1 (2799) Breizond (2743) 14S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by W3D2L1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames