Vukhactu63
Cờ nhanh: 1806 W2536D96L2537
Cờ chậm: 1926 W661D63L635)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Vukhactu63 (1828) AnhKG123 (1849) 37F
2 lose Vukhactu63 (1844) AnhtuanVu (1822) 32F
3 lose Vukhactu63 (1857) thaicho (1947) 46F
4 lose LaoToet (1841) Vukhactu63 (1874) 62F
5 win Vukhactu63 (1859) LaoToet (1856) 8F
6 lose vanthuy61 (1822) Vukhactu63 (1876) 56F
7 lose BidaM (1860) Vukhactu63 (1893) 54F
8 lose Vukhactu63 (1906) thangmattri (1978) 39F
9 win Vukhactu63 (1891) STDUONG (1883) 35F
10 win kingloh5 (1987) Vukhactu63 (1872) 20F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vukhactu63, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames