Vukhactu1963
Cờ nhanh: 1626 W219D11L208
Cờ chậm: 1916 W727D64L698)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CoGiaCGia (1610) Vukhactu1963 (1642) 27F
2 draw Vukhactu1963 (1643) CoGiaCGia (1609) 60F
3 win Binh57 (1520) Vukhactu1963 (1631) 6F
4 win Vukhactu1963 (1618) Binh57 (1533) 28F
5 win taionecoin (1489) Vukhactu1963 (1606) 35F
6 win Vukhactu1963 (1595) tyson (1448) 33F
7 win tyson (1460) Vukhactu1963 (1583) 16F
8 lose Vukhactu1963 (1597) QuocTienND (1645) 13F
9 lose QuocTienND (1630) Vukhactu1963 (1612) 43F
10 lose zchangchun (1603) Vukhactu1963 (1628) 15F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vukhactu1963, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames