Vodanh_kydao
Cờ nhanh: 1541 W4D0L2
Cờ chậm: 2005 W58D9L33)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vinhle1998 (1898) Vodanh_kydao (1992) 85S
2 win Vodanh_kydao (1979) vinhle1998 (1911) 27S
3 lose dan_nha_que (2064) Vodanh_kydao (1992) 30S
4 draw Vodanh_kydao (1990) dan_nha_que (2066) 70S
5 win Vodanh_kydao (1977) LAPPHAN (1879) 31S
6 lose LAPPHAN (1859) Vodanh_kydao (1997) 28S
7 lose tuandialy (1948) Vodanh_kydao (2034) 24S
8 win tuandialy (1978) Vodanh_kydao (2004) 19S
9 lose tap103 (2118) Vodanh_kydao (2030) 27S
10 win Camap_trang (1927) Vodanh_kydao (2017) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vodanh_kydao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames