VoT
Cờ nhanh: 1412 W124D3L196
Cờ chậm: 1300 W3022D143L7736)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose truyen123456 (1408) VoT (1313) 24S
2 lose ngockhanh123 (1453) VoT (1325) 27S
3 win VoT (1304) ngockhanh123 (1474) 51S
4 lose VoT (1262) Budapest_83 (1496) 21S
5 lose VoT (1274) ahkknp (1377) 31S
6 lose ahkknp (1364) VoT (1287) 28S
7 win thanhnh (1389) VoT (1268) 48S
8 lose VoT (1281) thanhnh (1376) 36S
9 lose Pham_HoaBinh (1505) VoT (1290) 33S
10 lose VoT (1300) Pham_HoaBinh (1495) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VoT, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames