Vitvamco2020
Cờ nhanh: 1834 W302D24L303
Cờ chậm: 2020 W1993D672L1789)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw vuilachinh31 (1863) Vitvamco2020 (2029) 45S
2 draw vuilachinh31 (1853) Vitvamco2020 (2039) 57S
3 lose Vitvamco2020 (2069) bopchimem (2087) 52S
4 draw Vitvamco2020 (2068) bopchimem (2088) 92S
5 win Vitvamco2020 (2031) bopchimem (2125) 28S
6 lose Vitvamco2020 (2060) bopchimem (2096) 45S
7 win Vitvamco2020 (2041) vuilachinh31 (1818) 28S
8 draw Vitvamco2020 (2055) vuilachinh31 (1804) 28S
9 win dark_knigh_ (1899) Vitvamco2020 (2031) 52S
10 win Vitvamco2020 (2008) duoccantho (1862) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vitvamco2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames