Vitvamco2020
Cờ nhanh: 1867 W198D15L201
Cờ chậm: 2145 W1158D383L1066)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw taurus9999 (2114) Vitvamco2020 (2145) 47S
2 draw Tuantutrang (2061) Vitvamco2020 (2147) 36S
3 win Tuantutrang (2075) Vitvamco2020 (2133) 38S
4 lose Vitvamco2020 (2178) kowlooncity (1947) 31S
5 win Vitvamco2020 (2162) votongpro (1878) 25S
6 win Vitvamco2020 (2138) Pikachu (2015) 46S
7 win Vitvamco2020 (2107) nguyenbahien (2099) 16S
8 win kimquanlb (1947) Vitvamco2020 (2084) 73S
9 lose Vitvamco2020 (2117) huy67 (2089) 82S
10 lose Vitvamco2020 (2157) nguyenbahien (2023) 55S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vitvamco2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames