Vitvamco2020
Cờ nhanh: 1854 W195D15L199
Cờ chậm: 2052 W1118D373L1033)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win trungvc (1829) Vitvamco2020 (2043) 35S
2 win vuluonghau (2085) Vitvamco2020 (2007) 60S
3 lose vuluonghau (2054) Vitvamco2020 (2038) 42S
4 draw vuluonghau (2054) Vitvamco2020 (2038) 33S
5 win Vitvamco2020 (2022) hanoi1234 (2041) 46S
6 lose hanoi1234 (2025) Vitvamco2020 (2038) 39S
7 win vuluonghau (2052) Vitvamco2020 (2004) 42S
8 lose vuluonghau (2019) Vitvamco2020 (2037) 28S
9 lose Vitvamco2020 (2056) transistor88 (1949) 36S
10 lose transistor88 (1929) Vitvamco2020 (2076) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vitvamco2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames