Vitvamco2020
Cờ nhanh: 2175 W356D29L335
Cờ chậm: 1992 W2255D751L2034)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vtc (2230) Vitvamco2020 (2011) 35S
2 draw daophu (2156) Vitvamco2020 (2002) 27S
3 lose Vitvamco2020 (2040) Tahungthinh (1941) 37S
4 win Vitvamco2020 (2018) vodanh8612 (1866) 30S
5 lose Vitvamco2020 (2063) vodanh8612 (1821) 51S
6 lose Trum_San_Ga (2178) Vitvamco2020 (2089) 39S
7 lose Vitvamco2020 (2110) VinhLocCo (2288) 58S
8 lose VinhLocCo (2264) Vitvamco2020 (2134) 27S
9 draw Vitvamco2020 (2133) dark_knigh_ (2155) 81S
10 draw Vitvamco2020 (2132) dark_knigh_ (2156) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vitvamco2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames