Vitvamco2020
Cờ nhanh: 1948 W230D16L225
Cờ chậm: 2020 W1477D498L1368)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Vitvamco2020 (2066) tuanthodia (1811) 60S
2 win Fdl (1859) Vitvamco2020 (2045) 31S
3 lose Vitvamco2020 (2078) trung76ht (2051) 36S
4 win Vitvamco2020 (2050) lamltruong (1999) 15S
5 win Vitvamco2020 (2022) tuanthodia (1959) 21S
6 win Vitvamco2020 (1996) MinhN4 (1899) 11S
7 win Vitvamco2020 (1961) thuyetkieu88 (2017) 19S
8 lose Vitvamco2020 (1996) ailatoi (1931) 21S
9 lose phamvanphuc (1975) Vitvamco2020 (2031) 31S
10 draw Vitvamco2020 (2034) Fdl (1978) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vitvamco2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames