Vitvamco2020
Cờ nhanh: 1786 W185D15L193
Cờ chậm: 2226 W1075D360L981)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ervin (2138) Vitvamco2020 (2198) 85S
2 draw chandai9x (2113) Vitvamco2020 (2200) 22S
3 win Vitvamco2020 (2188) phucloc (2059) 32S
4 lose lulu1 (2104) Vitvamco2020 (2207) 21S
5 lose Vitvamco2020 (2225) Huyen99 (2150) 70S
6 win Huyen99 (2164) Vitvamco2020 (2211) 28S
7 win Vitvamco2020 (2181) phanchess (2160) 44S
8 win binhyenquan (2170) Vitvamco2020 (2148) 51S
9 win vuluonghau (1946) Vitvamco2020 (2127) 33S
10 lose vanhienct2 (2101) Vitvamco2020 (2162) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vitvamco2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames