Vitvamco2020
Cờ nhanh: 1934 W205D16L204
Cờ chậm: 1813 W1232D414L1160)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose MLam (2115) Vitvamco2020 (1828) 54S
2 lose Vitvamco2020 (1851) hehehaha (1997) 67S
3 win anh_lavit (1804) Vitvamco2020 (1821) 36S
4 win Vitvamco2020 (1794) baibac (1723) 30S
5 lose Vitvamco2020 (1816) vinhgialai (1980) 34S
6 lose Vitvamco2020 (1840) vtc (1966) 58S
7 draw Vitvamco2020 (1838) leechang (1886) 68S
8 lose Vitvamco2020 (1858) Manh_Xe_Om (2047) 36S
9 draw NhnAlex (1892) Vitvamco2020 (1856) 53S
10 lose Vitvamco2020 (1878) nigelz (2045) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vitvamco2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames