Vitvamco2020
Cờ nhanh: 1892 W205D16L207
Cờ chậm: 1955 W1299D440L1231)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win misa_1990 (1926) Vitvamco2020 (1923) 43S
2 lose Vitvamco2020 (1952) ervin (1999) 48S
3 win Vitvamco2020 (1912) MLam (2047) 24S
4 win Vitvamco2020 (1868) MLam (2091) 7S
5 lose Vitvamco2020 (1889) MLam (2070) 22S
6 win tridoan (1570) Vitvamco2020 (1874) 54S
7 win feelife (2056) Vitvamco2020 (1829) 25S
8 draw daothuvotinh (1865) Vitvamco2020 (1829) 31S
9 draw kimquanlb (1894) Vitvamco2020 (1825) 73S
10 lose kimquanlb (1863) Vitvamco2020 (1856) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vitvamco2020, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames