Vit_GM
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2071 W193D37L174)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose namteo (1898) Vit_GM (2115) 21S
2 lose Vit_GM (2154) Haphuong (2022) 99S
3 win Vit_GM (2133) VuaTuong (1949) 67S
4 win Vit_GM (2112) Kodoithu1 (1933) 29S
5 win Vit_GM (2088) quytocngheo (1961) 20S
6 win Vit_GM (2070) kinhdo (1843) 36S
7 lose chisiki (2166) Vit_GM (2097) 35S
8 lose mathienly (2184) Vit_GM (2125) 41S
9 lose kimquanlb (1929) Vit_GM (2170) 37S
10 win Vit_GM (2150) kimquanlb (1949) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vit_GM, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames