VitCo85
Cờ nhanh: 2215 W810D156L756
Cờ chậm: 2259 W143D24L93)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Lm81 (2390) VitCo85 (2237) 55F
2 win Lm81 (2441) VitCo85 (2191) 37F
3 lose Cuncon2908 (2585) VitCo85 (2202) 54F
4 lose VitCo85 (2214) Cuncon2908 (2573) 90F
5 win RamsayT (2241) VitCo85 (2179) 39F
6 lose VitCo85 (2185) Cuncon2908 (2567) 27F
7 lose VitCo85 (2197) Cuncon2908 (2555) 24F
8 lose VitCo85 (2210) Cuncon2908 (2542) 32F
9 draw tandinh1965 (2359) VitCo85 (2206) 91F
10 lose VitCo85 (2218) tandinh1965 (2347) 47F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VitCo85, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames