VitCo85
Cờ nhanh: 2499 W1707D293L1529
Cờ chậm: 2277 W312D45L213)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win VitCo85 (2476) toi1982 (2339) 43F
2 win VitCo85 (2443) ME_CUNG (2473) 27F
3 win tuan1955 (2387) VitCo85 (2413) 56F
4 lose VitCo85 (2451) HaLong2 (2338) 43F
5 lose VitCo85 (2492) tuan1955 (2327) 37F
6 win VitCo85 (2458) ME_CUNG (2507) 68F
7 win VitCo85 (2433) PHONG___TRAN (2318) 25F
8 win toi1982 (2401) VitCo85 (2402) 56F
9 lose VitCo85 (2425) HuaVanCuong (2571) 30F
10 draw VitCo85 (2420) ME_CUNG (2512) 79F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VitCo85, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames