VitCo85
Cờ nhanh: 2232 W703D141L612
Cờ chậm: 2328 W121D16L71)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win VitCo85 (2301) trungtrung (2219) 53S
2 win DanDm (2286) VitCo85 (2268) 50S
3 lose VitCo85 (2254) Lm81 (2411) 20F
4 win tommyvan11 (2312) VitCo85 (2217) 40F
5 lose VitCo85 (2225) Cuncon2908 (2502) 32F
6 lose Cuncon2908 (2494) VitCo85 (2233) 70F
7 win VitCo85 (2209) Cuncon2908 (2518) 51F
8 lose VitCo85 (2236) Song_Xa (2304) 29F
9 win VitCo85 (2201) Thienlyma08 (2263) 39F
10 lose VitCo85 (2217) Cuncon2908 (2502) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VitCo85, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames