Vipk2
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1798 W563D34L484)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose goldstone (1864) Vipk2 (1827) 44S
2 win Bebibobibo (1725) Vipk2 (1814) 32S
3 win Vipk2 (1800) Bebibobibo (1739) 46S
4 lose Batri12_09 (1821) Vipk2 (1815) 35S
5 lose Vipk2 (1831) Batri12_09 (1805) 1S
6 lose Vipk2 (1848) Nhan_2402 (1807) 33S
7 win Nhan_2402 (1822) Vipk2 (1833) 26S
8 lose SongNhue (1895) Vipk2 (1847) 56S
9 lose Vipk2 (1864) hoang_giang (1803) 47S
10 win hoang_giang (1817) Vipk2 (1850) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vipk2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames