VinhLocCo
Cờ nhanh: 2128 W73D11L33
Cờ chậm: 2055 W1199D143L1038)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose VinhLocCo (2072) i5vn (2013) 1S
2 lose ynhien (2212) VinhLocCo (2084) 1S
3 lose VinhLocCo (2099) xishen (2131) 1S
4 lose xishen (2116) VinhLocCo (2114) 1S
5 lose VinhLocCo (2130) NguyenT73 (2125) 83S
6 lose VinhLocCo (2143) gerald99 (2225) 8S
7 lose quyty1953 (2198) VinhLocCo (2157) 1S
8 win VinhLocCo (2144) khoailangtim (2062) 1S
9 lose khoailangtim (2043) VinhLocCo (2163) 1S
10 lose VinhLocCo (2176) frank11435 (2245) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VinhLocCo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames