Vine1978
Cờ nhanh: 1526 W20D0L19
Cờ chậm: 1802 W94D11L70)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Vine1978 (1819) TriKyCo (1757) 87S
2 win Vine1978 (1806) bacmangso1 (1710) 49S
3 lose bacmangso1 (1690) Vine1978 (1826) 15S
4 lose Vine1978 (1539) kev123 (1605) 46F
5 lose dungtaymr (1854) Vine1978 (1841) 45S
6 lose shunz (1883) Vine1978 (1856) 50S
7 win Vine1978 (1840) trankim21016 (1865) 17S
8 lose Vine1978 (1856) trankim21016 (1849) 52S
9 lose Only9 (1830) Vine1978 (1873) 39S
10 win Vine1978 (1858) Only9 (1845) 45S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vine1978, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames