VincentY
Cờ nhanh: 1496 W1D0L1
Cờ chậm: 2316 W80D9L18)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose VincentY (2333) lamchanh105 (2270) 40S
2 draw Vanduc (2261) VincentY (2367) 21S
3 win VincentY (2355) grote (2226) 45S
4 win LAiTA (1702) VincentY (2351) 29S
5 draw GiangMP (2121) VincentY (2357) 64S
6 win VincentY (2348) GiangMP (2130) 34S
7 win AAhUi (1855) VincentY (2340) 46S
8 win VincentY (2332) thanhmdr (2087) 47S
9 win VincentY (2320) gala19 (2192) 24S
10 win hungraussti (2067) VincentY (2311) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VincentY, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames