Viet_nam_hp
Cờ nhanh: 1468 W0D0L2
Cờ chậm: 1591 W145D11L137)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Viet_nam_hp (1609) hrqmb (1520) 45S
2 lose Viet_nam_hp (1626) yl_chooi (1567) 45S
3 win yl_chooi (1582) Viet_nam_hp (1611) 26S
4 win Viet_nam_hp (1594) BRANTFORD (1640) 24S
5 lose Viet_nam_hp (1608) saty (1655) 30S
6 lose Viet_nam_hp (1623) Hoang (1640) 41S
7 lose Viet_nam_hp (1640) huongtran (1588) 58S
8 win Viet_nam_hp (1625) Lbb (1621) 1S
9 lose anqualda (1649) Viet_nam_hp (1640) 24S
10 win ypa2k (1459) Viet_nam_hp (1630) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Viet_nam_hp, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames