Viet1276
Cờ nhanh: 2214 W6584D499L5031
Cờ chậm: 2317 W112D11L51)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win lechi23h (1994) Viet1276 (2205) 56F
2 win lechi23h (2004) Viet1276 (2195) 29F
3 win lichsieu (2027) Viet1276 (2184) 47F
4 win lichsieu (2038) Viet1276 (2173) 24F
5 win thuhuong2006 (1915) Viet1276 (2165) 52F
6 win Viet1276 (2151) tranhung1958 (2089) 33F
7 win tranhung1958 (2103) Viet1276 (2137) 37F
8 win HaHai (1898) Viet1276 (2128) 20F
9 win HaHai (1907) Viet1276 (2119) 26F
10 win themoon1 (1912) Viet1276 (2109) 54F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Viet1276, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames