VickyXu
Cờ nhanh: 1905 W3363D275L4538
Cờ chậm: 1512 W1D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win LangSon2021 (2096) VickyXu (1883) 38F
2 win Giet_Vit_1a (1909) VickyXu (1866) 37F
3 lose VickyXu (1881) Giet_Vit_1a (1894) 36F
4 win nguyenphu (1871) VickyXu (1865) 39F
5 lose kevinlata (1812) VickyXu (1883) 43F
6 lose VickyXu (1896) Tamkhong (1965) 48F
7 win Tamkhong (1984) VickyXu (1877) 35F
8 win zionleung (1841) VickyXu (1862) 37F
9 lose tt_cotuong (1907) VickyXu (1877) 26F
10 lose VickyXu (1893) tt_cotuong (1891) 58F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VickyXu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames