Vdc1979
Cờ nhanh: 1744 W26D4L14
Cờ chậm: 2281 W571D450L529)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Vdc1979 (2277) Luca2 (2411) 26S
2 win Vdc1979 (2261) CG_2019 (2280) 14S
3 draw Luca2 (2419) Vdc1979 (2257) 17S
4 draw Vdc1979 (2252) Luca2 (2424) 48S
5 lose truongvietha (2282) Vdc1979 (2267) 41S
6 draw DungChaien (2114) Vdc1979 (2271) 24S
7 draw Vdc1979 (2275) DungChaien (2110) 29S
8 draw Vdc1979 (2276) DungChaien (2236) 26S
9 win Vdc1979 (2263) tt_cotuong (2176) 31S
10 lose Vdc1979 (2280) DungChaien (2219) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vdc1979, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames