Vbt0809
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1902 W479D46L500)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Vbt0809 (1887) moitham (1855) 29S
2 win moitham (1871) Vbt0809 (1871) 34S
3 win Vbt0809 (1854) Tunoixaden (1900) 28S
4 lose Tunoixaden (1885) Vbt0809 (1869) 50S
5 win Vbt0809 (1851) Tranbinh2007 (1934) 14S
6 win Tranbinh2007 (1953) Vbt0809 (1832) 69S
7 win Vbt0809 (1815) meocon0511 (1862) 30S
8 win meocon0511 (1880) Vbt0809 (1797) 34S
9 win Vbt0809 (1782) tunphuong (1769) 37S
10 win tunphuong (1785) Vbt0809 (1766) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vbt0809, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames