VanLyVan
Cờ nhanh: 2082 W3731D460L3358
Cờ chậm: 2021 W48D10L25)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win VanLyVan (2069) tiendp (1992) 48F
2 win tiendp (2006) VanLyVan (2055) 70F
3 win movinon82 (2055) VanLyVan (2039) 97F
4 win kiengiang (1944) VanLyVan (2026) 11F
5 lose Docongsu123 (1914) VanLyVan (2045) 57F
6 win VanLyVan (2033) thuadiemoi (1921) 24F
7 win VanLyVan (2020) thuadiemoi (1934) 28F
8 draw VanLyVan (2020) movinon82 (2039) 77F
9 draw movinon82 (2039) VanLyVan (2020) 54F
10 lose VanLyVan (2039) amigo (1919) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VanLyVan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames