VTV
Cờ nhanh: 1404 W8D0L17
Cờ chậm: 1496 W4316D399L4794)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose VTV (1511) Daoquyhung (1542) 40S
2 lose Daoquyhung (1526) VTV (1527) 28S
3 lose VTV (1543) phan (1518) 44S
4 win QuangBa (1498) VTV (1528) 27S
5 win VTV (1512) QuangBa (1514) 21S
6 win rjwqpi (1577) VTV (1494) 10S
7 lose VTV (1508) rjwqpi (1563) 29S
8 lose Le_Le (1573) VTV (1522) 19S
9 lose VTV (1537) Le_Le (1558) 37S
10 win hhkee (1425) VTV (1525) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VTV, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames