VSP
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2229 W355D80L215)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win danhco1993 (2108) VSP (2217) 34S
2 lose jamesxj (2158) VSP (2235) 15S
3 draw Tommycao (2272) VSP (2234) 41S
4 lose truong1951 (2077) VSP (2255) 14S
5 win VSP (2245) chunhieu (2050) 51S
6 win duylinh2103 (2302) VSP (2227) 87S
7 win BeHappy12142 (2122) VSP (2214) 66S
8 win awang22303 (2081) VSP (2194) 22S
9 draw phongt6 (2206) VSP (2194) 51S
10 lose duylinh2103 (2268) VSP (2208) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VSP, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames