VMTB
Cờ nhanh: 1416 W115D2L313
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose VMTB (1404) Sinh83 (1528) 21F
2 lose VMTB (1416) HungNT (1524) 29F
3 lose backhanh50 (1564) VMTB (1404) 28F
4 lose alex2 (1509) VMTB (1417) 40F
5 lose vitdoinon (1462) VMTB (1432) 23F
6 lose VMTB (1446) VCD9999 (1503) 31F
7 win glgomezm (1590) VMTB (1426) 35F
8 win nhatdoiphao (1460) VMTB (1409) 23F
9 lose VMTB (1424) nhatdoiphao (1445) 15F
10 lose Dragon0 (1540) VMTB (1436) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VMTB, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames