VIT_QUAY
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1480 W642D24L631)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose khoitham (1462) VIT_QUAY (1497) 24S
2 win VIT_QUAY (1482) khoitham (1477) 30S
3 lose VIT_QUAY (1498) blinder (1482) 26S
4 win blinder (1498) VIT_QUAY (1482) 8S
5 lose Z68 (1526) VIT_QUAY (1497) 12S
6 lose vippig (1534) VIT_QUAY (1512) 17S
7 win VIT_QUAY (1497) LSEng (1482) 16S
8 win blinder (1422) VIT_QUAY (1483) 12S
9 lose ghbing2 (1425) VIT_QUAY (1501) 6S
10 win VIT_QUAY (1491) xoxoxoxoxoxo (1300) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VIT_QUAY, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames