VIETCHECK
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2024 W948D72L959)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose VIETCHECK (2033) minhtue_2 (2242) 28S
2 win aaa123 (2000) VIETCHECK (2018) 34S
3 lose Vosi (2190) VIETCHECK (2041) 28S
4 win Normal (1940) VIETCHECK (2028) 21S
5 lose VIETCHECK (2040) langle1207 (2152) 28S
6 win VIETCHECK (2023) chonghe (2082) 22S
7 lose chonghe (2067) VIETCHECK (2038) 14S
8 lose Dung2306 (1970) VIETCHECK (2056) 77S
9 win Dung2306 (1984) VIETCHECK (2042) 24S
10 win myhuong (1921) VIETCHECK (2030) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VIETCHECK, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames