VC_Killer
Cờ nhanh: 2476 W108D7L54
Cờ chậm: 2496 W561D186L341)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw VC_Killer (2480) hungba_hn (2767) 40S
2 draw MuaBui (2620) VC_Killer (2472) 89S
3 win bogiadt (2051) VC_Killer (2462) 39S
4 draw Tuy_Tam (2585) VC_Killer (2455) 48S
5 draw Taothao (2219) VC_Killer (2469) 35S
6 win luanjun (2352) VC_Killer (2443) 35S
7 draw hoahongden (2623) VC_Killer (2432) 18S
8 draw hoahongden (2635) VC_Killer (2420) 59S
9 win Master105 (2107) VC_Killer (2405) 28S
10 lose hoahongden (2619) VC_Killer (2425) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VC_Killer, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames