VC_Killer
Cờ nhanh: 2476 W108D7L54
Cờ chậm: 2397 W461D124L272)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw batbainh_88 (2391) VC_Killer (2397) 38S
2 win hawk22 (2273) VC_Killer (2455) 22F
3 draw VC_Killer (2395) yoyofun (2475) 26S
4 lose yoyofun (2461) VC_Killer (2409) 49S
5 win VC_Killer (2391) yoyofun (2479) 10S
6 win GayDanhCho (2300) VC_Killer (2363) 27S
7 win HoTran9535 (2200) VC_Killer (2340) 24S
8 win Song_Xa (2286) VC_Killer (2432) 2F
9 win ong_trum_M (2288) VC_Killer (2420) 15F
10 draw Meechess (2360) VC_Killer (2340) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VC_Killer, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames