VCD9999
Cờ nhanh: 1531 W467D4L432
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win VCD9999 (1519) VuMinhKhanh (1418) 1F
2 lose VuMinhKhanh (1398) VCD9999 (1539) 33F
3 win VCD9999 (1525) WILLIAM2014 (1491) 33F
4 win WILLIAM2014 (1506) VCD9999 (1510) 16F
5 win VCD9999 (1497) hangaozhu (1427) 17F
6 win ia_bupbup (1530) VCD9999 (1480) 36F
7 lose son3333 (1411) VCD9999 (1498) 16F
8 win VCD9999 (1484) son3333 (1425) 23F
9 lose panda01 (1562) VCD9999 (1498) 21F
10 win VCD9999 (1481) lamkenneth (1545) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VCD9999, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames