UltraViet
Cờ nhanh: 1535 W4D0L2
Cờ chậm: 2061 W65D20L40)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose UltraViet (2080) hungraussti (1980) 51S
2 lose motminh2019 (2258) UltraViet (2091) 24S
3 win DanDm (2058) UltraViet (2060) 39S
4 lose UltraViet (2074) machano (2136) 48S
5 win machano (2155) UltraViet (2055) 51S
6 lose qoo29423809 (2269) UltraViet (2065) 10S
7 lose UltraViet (2074) teresa (2292) 39S
8 win UltraViet (2058) Cafetrang (2060) 20S
9 win nguyenthong (2270) UltraViet (2036) 29S
10 lose xiuxiu (2107) UltraViet (2050) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by UltraViet, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames