USA_Chess
Cờ nhanh: 2729 W309D51L17
Cờ chậm: 2649 W220D538L70)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Tuyet_Lanh (2478) USA_Chess (2626) 79S
2 win USA_Chess (2727) tony113 (1845) 20F
3 win tony113 (1847) USA_Chess (2725) 36F
4 draw USA_Chess (2623) doccocuukiem (2673) 129S
5 draw USA_Chess (2620) doccocuukiem (2676) 142S
6 draw USA_Chess (2616) Asian_killer (2684) 87S
7 win USA_Chess (2600) co_que (2330) 39S
8 draw USA_Chess (2615) Tinh_Doi (2342) 91S
9 draw USA_Chess (2618) Quannuakhuya (2565) 47S
10 draw USA_Chess (2621) Quannuakhuya (2562) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by USA_Chess, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames