USA_Chess
Cờ nhanh: 2796 W352D51L18
Cờ chậm: 2545 W228D571L77)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose xiexie1 (2549) USA_Chess (2578) 60S
2 win CoLover (2236) USA_Chess (2790) 14F
3 lose Asian_killer (2715) USA_Chess (2603) 48S
4 win USA_Chess (2587) tyduck (2312) 41S
5 win USA_Chess (2561) yoyofun (2469) 47S
6 draw USA_Chess (2567) yoyofun (2463) 23S
7 draw USA_Chess (2573) DaiCaThay (2462) 45S
8 win TrietHoang (2269) USA_Chess (2558) 44S
9 win P3__TinhDoi (1913) USA_Chess (2789) 27F
10 draw USA_Chess (2558) rinh_daihiep (2542) 167S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by USA_Chess, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames