USA
Cờ nhanh: 2747 W249D20L97
Cờ chậm: 2543 W111D61L39)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win viethellome (2061) USA (2535) 20S
2 win Song_Xa (2286) USA (2738) 7F
3 win thua_nha (2360) USA (2726) 1F
4 draw USA (2535) DonPhuong (2533) 77S
5 draw USA (2535) DonPhuong (2533) 58S
6 draw USA (2544) Trai4Chien (2382) 59S
7 win USA (2526) NE_HO_CAI (2282) 13S
8 win USA (2510) Omygod (2235) 41S
9 win anh8mat (2460) USA (2480) 56S
10 win Kiem_khach (2441) USA (2449) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by USA, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames