USA
Cờ nhanh: 2721 W249D21L97
Cờ chậm: 2549 W112D63L39)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw cafe (2136) USA (2747) 84F
2 win bluespruce66 (2117) USA (2539) 19S
3 draw USA (2541) forany1 (2502) 32S
4 draw USA (2543) forany1 (2500) 48S
5 win viethellome (2061) USA (2535) 20S
6 win Song_Xa (2286) USA (2738) 7F
7 win thua_nha (2360) USA (2726) 1F
8 draw USA (2535) DonPhuong (2533) 77S
9 draw USA (2535) DonPhuong (2533) 58S
10 draw USA (2544) Trai4Chien (2382) 59S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by USA, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames