Twowayticket
Cờ nhanh: 2024 W307D22L204
Cờ chậm: 2127 W76D4L26)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Twowayticket (2012) Saab95 (1900) 20F
2 win Saab95 (1913) Twowayticket (1999) 53F
3 win Twowayticket (1989) minh55 (1815) 39F
4 lose minh55 (1793) Twowayticket (2011) 27F
5 win CaoThu2001 (1878) Twowayticket (1999) 25F
6 win Twowayticket (1985) weidongc (1943) 22F
7 win weidongc (1958) Twowayticket (1970) 24F
8 lose Twowayticket (1988) cutri (1905) 31F
9 win cutri (1919) Twowayticket (1974) 54F
10 lose Twowayticket (1991) Blue23 (1943) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Twowayticket, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames