Tuongtv1311
Cờ nhanh: 1465 W13D0L19
Cờ chậm: 1756 W2867D249L2828)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cotuongvui (1772) Tuongtv1311 (1771) 20S
2 win david888 (1667) Tuongtv1311 (1758) 28S
3 lose david888 (1648) Tuongtv1311 (1777) 26S
4 lose namthang (1761) Tuongtv1311 (1793) 44S
5 win Tuongtv1311 (1777) Binhan818181 (1788) 24S
6 win Binhan818181 (1805) Tuongtv1311 (1760) 33S
7 win Tuongtv1311 (1750) canhtung76 (1555) 47S
8 win canhtung76 (1565) Tuongtv1311 (1740) 22S
9 lose MyLove (1696) Tuongtv1311 (1757) 37S
10 win Tuongtv1311 (1746) NamVuong (1596) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tuongtv1311, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames