TuongGM
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2038 W1497D353L1304)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Vitcon113 (2115) TuongGM (2067) 39S
2 win tuanthodia (1808) TuongGM (2049) 31S
3 lose Truongson86 (2121) TuongGM (2078) 69S
4 win cophonui (1929) TuongGM (2054) 57S
5 lose bopchimem (2181) TuongGM (2079) 52S
6 lose VungLaMeBay (2091) TuongGM (2112) 33S
7 win HoangLeDuc (2166) TuongGM (2075) 56S
8 lose GietCONGSAN (2118) TuongGM (2106) 13S
9 lose nguyenbahien (2107) TuongGM (2139) 77S
10 win CunCon (2110) TuongGM (2107) 70S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TuongGM, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames