TuanTran5
Cờ nhanh: 1385 W457D13L632
Cờ chậm: 1470 W434D29L539)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vienpham (1640) TuanTran5 (1393) 31F
2 lose pc2knet (1567) TuanTran5 (1404) 13F
3 draw TuanTran5 (1401) Suredie (1524) 2F
4 lose pc2knet (1556) TuanTran5 (1412) 9F
5 lose ABCD2678 (1572) TuanTran5 (1366) 52F
6 lose ABCD2678 (1562) TuanTran5 (1376) 27F
7 win Linny (1660) TuanTran5 (1448) 59S
8 lose conkiencang (1440) TuanTran5 (1390) 19F
9 lose conkiencang (1425) TuanTran5 (1405) 21F
10 win hip_hop (1499) TuanTran5 (1386) 68F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TuanTran5, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames