TuanCao
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1824 W657D81L695)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TuanCao (1840) atjoan (1812) 44S
2 lose TuanCao (1856) ThuyLeThe5 (1840) 94S
3 lose ThuyLeThe5 (1823) TuanCao (1873) 45S
4 lose Tengg (1923) TuanCao (1887) 33S
5 lose TuanCao (1906) Nn115115nn (1781) 44S
6 win Nn115115nn (1793) TuanCao (1894) 34S
7 lose TuanCao (1909) ThuaHoai2001 (1910) 17S
8 lose ThuaHoai2001 (1894) TuanCao (1925) 46S
9 lose TuanCao (1943) leming8 (1859) 15S
10 lose leming8 (1840) TuanCao (1962) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TuanCao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames