TuanB
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2020 W82D4L41)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vantong (2009) TuanB (2036) 80S
2 lose fops (1695) TuanB (2088) 42S
3 lose TuanB (2101) perryminh (2199) 25S
4 lose metallica07 (2121) TuanB (2116) 38S
5 draw TuanB (2116) metallica07 (2121) 24S
6 lose happy2000 (2241) TuanB (2128) 21S
7 win TuanB (2113) unclerain (2101) 39S
8 lose anhteons (1962) TuanB (2134) 37S
9 lose thanhluat (1965) TuanB (2155) 43S
10 win H0917172021 (2153) TuanB (2139) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TuanB, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames