TuanAnhC
Cờ nhanh: 1693 W1102D11L1076
Cờ chậm: 1925 W79D1L42)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Lienkiet (1521) TuanAnhC (1682) 45F
2 win TuanAnhC (1671) Lienkiet (1532) 29F
3 lose Dungcotuc (1745) TuanAnhC (1685) 44F
4 lose huangdi1 (1728) TuanAnhC (1700) 34F
5 lose Dauxe (1649) TuanAnhC (1718) 30F
6 win TuanAnhC (1700) jmarcel (1792) 28F
7 lose jmarcel (1778) TuanAnhC (1714) 37F
8 lose TuanAnhC (1731) weakgame (1692) 28F
9 lose Psychology (1808) TuanAnhC (1745) 45F
10 win chessman (1738) TuanAnhC (1729) 20F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TuanAnhC, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames