Truongtao
Cờ nhanh: 1809 W1724D92L2100
Cờ chậm: 1961 W256D32L252)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Truongtao (1793) nhankiet (1818) 50F
2 lose Truongtao (1803) jacklyn (1983) 27F
3 lose son_la (1855) Truongtao (1817) 26F
4 win Truongtao (1799) hdan (1865) 48F
5 win hdan (1884) Truongtao (1780) 42F
6 lose Viper_99 (1710) Truongtao (1798) 14F
7 lose Truongtao (1810) dalat1028 (1938) 55F
8 lose dalat1028 (1933) Truongtao (1822) 43F
9 win jake00 (1800) Truongtao (1807) 15F
10 lose SaoHoaYB (1848) Truongtao (1822) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Truongtao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames