Trung_80
Cờ nhanh: 1454 W0D0L3
Cờ chậm: 1716 W475D54L443)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Trung_80 (1727) bolero (1895) 35S
2 lose bolero (1884) Trung_80 (1738) 45S
3 lose Trung_80 (1758) mingchen (1621) 1S
4 win Trung_80 (1742) conghuy (1745) 49S
5 draw conghuy (1745) Trung_80 (1742) 29S
6 lose Trung_80 (1753) kiquaii (1913) 5S
7 lose MrDat1960 (1771) Trung_80 (1785) 28S
8 win bolero (1904) Trung_80 (1765) 16S
9 draw tranfill1 (1829) Trung_80 (1764) 72S
10 lose Trung_80 (1778) tranfill1 (1815) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Trung_80, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames