True_Player
Cờ nhanh: 2450 W354D124L385
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cubo2012 (2480) True_Player (2414) 79F
2 draw VitCo85 (2393) True_Player (2415) 122F
3 draw VitCo85 (2407) True_Player (2415) 21F
4 win TungLam2000 (2288) True_Player (2390) 43F
5 win True_Player (2351) cubo2012 (2478) 18F
6 draw True_Player (2354) kk92 (2299) 54F
7 draw True_Player (2357) kk92 (2296) 24F
8 win True_Player (2333) rodneyttm (2205) 55F
9 win True_Player (2301) englaijong (2307) 70F
10 win True_Player (2264) freedonuts (2353) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by True_Player, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames