True_Player
Cờ nhanh: 2137 W527D193L595
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Lm81 (2399) True_Player (2155) 41F
2 lose Lm81 (2349) True_Player (2176) 29F
3 draw cubo2012 (2215) True_Player (2174) 43F
4 lose True_Player (2208) Top100xq (2161) 25F
5 win mistake (2174) True_Player (2177) 41F
6 lose True_Player (2215) Ha2006 (2110) 89F
7 win True_Player (2173) Lm81 (2351) 60F
8 lose True_Player (2196) ihren (2331) 45F
9 win duchuyvan (2101) True_Player (2169) 83F
10 lose True_Player (2195) Lm81 (2279) 55F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by True_Player, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames