TrucDinh
Cờ nhanh: 1516 W1D0L0
Cờ chậm: 1865 W504D150L476)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TrucDinh (1908) malucu01 (1721) 2S
2 win quangcyber (1723) TrucDinh (1886) 29S
3 lose TrucDinh (1920) venommancer (1883) 1S
4 win TrucDinh (1899) HongTin (1716) 46S
5 win toixinthua (1925) TrucDinh (1864) 35S
6 lose TrucDinh (1901) hoangbach01 (1814) 15S
7 win TrucDinh (1870) Miraway (1869) 70S
8 win TrucDinh (1852) quan74 (1622) 37S
9 lose TrucDinh (L0D) hoangduocsuv (L0E) 0T
10 lose TrucDinh (L0A) cmt2305 (L0A) 72T
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TrucDinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames