TrocT
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1812 W225D29L232)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ChuSauXichLo (1873) TrocT (1842) 30S
2 lose sw_BuCuTao (1803) TrocT (1878) 40S
3 lose coquatginua (1891) TrocT (1894) 53S
4 lose TrocT (1912) nhatanh2020 (1846) 27S
5 win Hacmavuong (1821) TrocT (1884) 34S
6 lose BinhPhongBN (2131) TrocT (1902) 34S
7 win TrocT (1871) Hieu18 (1866) 74S
8 win MiniPec (1863) TrocT (1838) 23S
9 win davangvo (2007) TrocT (1817) 38S
10 lose davangvo (1996) TrocT (1828) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by TrocT, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames